06-21822919
info@nationalevitaliteitsdag.nl

vitaal werken

Eigenwijs in vitaliteit is een platform van bevlogen professionals op het gebied van leefstijl, werk en voeding. Het platform heeft de ambitie om organisaties te laten ervaren wat vitaliteit doet met medewerkers en het bedrijfsresultaat.

Wij organiseren elk jaar de Nationale Vitaliteitsdag (NVD) op 25 september. Een hele dag voor iedereen die persoonlijk of beroepsmatig (therapeut, coach, P&O-er, manager, verzuimbegeleider e.d.) interesse heeft in Vitaliteit, hier meer van wil weten én het zelf wil ervaren. Een hele dag waarop je kiezend uit diverse activiteiten je eigen programma samenstelt.

Vitaliteit in bedrijf
Een gezonde leefstijl heeft een positief effect op medewerkers. Het verlaagt uw ziekteverzuim met sprongen. Wanneer medewerkers op eigen-wijze aan hun gezondheid werken, werken zij gemotiveerd aan hun eigen doelen. Dit vergroot de motivatie en betrokkenheid binnen het bedrijf. Organisaties kunnen een Vitaliteitsprogramma combineren met de NVD of als kennismaking beschouwen.

Vitaliteitsprogramma: Wanneer en voor wie?!
Persoonlijke en organisatieveranderingen kunnen van grote invloed zijn op het functioneren van medewerkers. Bestaande patronen en structuren werken niet meer. Voor het vinden van een oplossing kan professionele, externe hulp nuttig zijn.

Eigenwijs in vitaliteit
Eigenwijs in vitaliteit biedt programma’s waarbij uw medewerkers hun eigen-wijsheid ontwikkelen over vitaliteit en een gezonde leefstijl.
Het vitaliteitsprogramma helpt medewerkers gedurende een periode bij leefstijlvraagstukken door actief persoonlijke doelen te realiseren en te integreren in dagelijks leven en werk. Het startpunt is een persoonlijke vitaliteitscan. De uitkomsten vormen de basis van het prioriteitenplan voor de toekomst. Uitgangspunten zijn eigen kracht, inzicht en bewustwording. Deelnemers werken doorlopend aan opdrachten om doelen te behalen. Begeleiding bestaat uit coaching door verschillende professionals en voortgangsgesprekken.

Vitale organisaties… waar is dat goed voor?

Een vitale organisatie is niet alleen een organisatie die financieel gezond is, alhoewel dat vaak wel als belangrijkste wordt gezien. Het helpt ook zeker mee als een organisatie financieel gezond is maar er is veel meer dan dat nodig. Het is nodig dat er in een organisatie een energieke en positieve sfeer heerst en collega’s elkaar waarderen, inspireren en bekrachtigen en waarin ruimte is voor (persoonlijke) groei, innovatie en creativiteit.

Binnen een vitale organisatie werken collega’s die met passie en plezier het beroep uitoefenen waarvoor zij gekozen hebben. Deze collega’s hebben een balans tussen drukte en ontspanning en tussen uitdaging en routine, de organisatie is vernieuwend en kent tevreden klanten.

Vitaliteit is een basisbehoefte. Elk mens wil zich immers graag prettig en energiek voelen in de organisatie waarin hij werkt. Waarom besteden organisaties er dan zo weinig aandacht aan?

In iedere sector zijn vitale medewerkers noodzakelijk. Een vitale medewerker heeft een positief effect op zijn klanten en collega’s, de kwaliteit van zijn werk neemt toe en de verbondenheid met de werkgever neemt toe. De effecten zijn voor de organisatie zichtbaar. Vitaliteit is kostenbesparend. Vitale medewerkers presteren beter, ze zijn fitter
(minder ziekteverzuim) en zorgen voor betere organisatieresultaten.

Vitale medewerkers zijn duurzaam inzetbaarheid en vitaliteit heeft raakvlakken met levensfase-bewust personeelsbeleid. Wie zich blijft ontwikkelen en de balans tussen draaglast en draagkracht (belasting en belastbaarheid) in het oog houdt, is tegelijkertijd bezig met zijn of haar vermogen om nu en in de toekomst werkzaamheden en functies adequaat en blijvend te vervullen.

De werkgever die weet aan te sluiten op kwaliteiten en risico’s van verschillende levensfasen, ondersteunt ook in vitaliteit bij medewerkers in die levensfasen. Wanneer vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en levensfase-bewust-beleid een plaats krijgen in de arbeidsvoorwaarden, het scholingsaanbod en het gezondheids- en loopbaanbeleid, dan anticipeert de werkgever op problemen die op de lange termijn kunnen ontstaan door vergrijzing en door een ongunstige balans tussen privé en werk.